Kampanya süresince ALMANYA icin ücretsiz kargo
Sonucu Daralt
Kategori
Yayıncı Kategori
Yayıncı
Fiyat Aralığı
Eser Sahibi
Sıralama : Göster :
Toplam 1000 kayıt bulunmuştur Gösterilen 980-1000 / Aktif Sayfa : 50
 %  50
Natural Gas Economıcs In The Scope Of Long-Term Contracts Of Turkey
1 INTRODUCTION 2 GENERAL INFORMATION AND LITERATURE REVIEW 3 METHODOLOGY 4 EMPIRICAL RESULTS AND DISCUSSION 5 CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS
4.62 EUR 9.24 EUR
 %  50
İktisadi Teori ve Gelişmelere Gelenekçi ve Yenilikçi Yaklaşımlar
Yeni İpek Yolu Projesi'nde Türkiye'nin Yeri Yatırım Gelişme Yolu Yaklaşımı: Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme Yatırım Kararlarının Rasyonellik Değerlendirmesi: Türkiye Örneğinde Nitel Bir Analiz Dijital Ayak İzi Kullanarak Yeniden Pazarlama - Gözetim Kapitalizmi Sürdürülebilir Kalkınma Ve Sürdürülebilir Kalkınmada Karşılaşılan Güçlükler: Türkiye Ekonomisi Üzerine Bir Değerlendirme Çevre Sorunları, Sürdürülebilir Kalkınma Ve Çevre Ahlakı Ekonomi Yönetiminde Düzenleyici Otoritelerin Kuşatılması Görünmeyen Sın
7.43 EUR 14.85 EUR
 %  50
İktisadi, Mali ve Finansal Uygulamaların Ampirik Sonuçları; Cilt 1- İktisat Uygulamaları
https://docviewer.yandex.coThe Validity of Debt Overhang Theory in Develeoping Countries The Validity of Wagner's Law: The Case of Turkey Within the Framework of the Musgrave and Mann Models The Impact of Foreign Direct Investment o the Economic Growth of Turkey The Impact of Co2 Emissions on Economic Growth: A Case Study for OECD Countries Impact of Income Inequality and Economic Growth on The Human Development Index: Panel Data Analysis for BRICS Countries The Economic and Financial Determinants of Co2 Em
8.67 EUR 17.33 EUR
 %  50
İktisadi, Mali ve Finansal Uygulamaların Ampirik Sonuçları; Cilt 2- Maliye ve Finans Uygulamaları
Country - Comparative Analysis of the Impact of Level of Corruption on Foreign Aid at Quantile Level Küreselleşme ve Gelir Eşitsizliği: Merkezi ve Doğu Avrupa (CEE) Ülkeleri İçin Bir Yaklaşım Gelişmekte Olan Ülkelerde Vergi Yapısının Gelir Dağılımı Üzerindeki Etkisi Vergi Uyumu Analizinde Komşuluk Etkisinin Araştırılmasına Yönelik Deneysel Bir Çalışma Vergi Gelirleri ve E-Uygulamalar Kayıtdışı Ekonominin Azaltılmasında Etkili midir? Enflasyonla Mücadelede Katma Değer Vergisi: VAR Analizi Türkiye'de Kamu Bor
8.67 EUR 17.33 EUR
 %  50
Kuramsal Anlamda Yönetim ve Strateji
Open Strategy: An Emergent Theoretical Perspective in Strategy Research and Practice The Role of Perceived Organizational Support in the Relationship between Digi-Agile Organizational Culture and Sustainable Competitive Advantage Malign orBenign: A Preliminary Study on the Different Faces of Dominance in Task- Oriented Groups Güç Temellerinin Güçlendirme Yoluyla İşle Bütünleşmeye Etkisi Uzun Ömürlülük ve İş Hayatı: Çalışan ve İşveren Motivasyonu Üzerine Bir Değerlendirme Kavramsal Bir İnceleme: İşte Kendine
7.1 EUR 14.19 EUR
 %  50
Maliye Biliminde Gelenekçi ve Yenilikçi Yaklaşım ve Gelişmeler; Kamu Harcamaları, Kamu Gelirleri, Bütçe
Vergi Hukukunda Kişisel Verilerin Korunması Sorunsalı Vergilemenin Mali Amacının Gerçekleşmesinde Etkili Olan Faktörler Türk Vergi Sisteminde Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Özel Vergi Güvenlik Önlemleri Alkollü İçkilerin Vergilendirilmesi: Türkiye Üzerine Karşılaştırmalı Bir Değelendirme Çevre Kirliliğinin Bir Türü Olan Hava Kirliliği ve Havacılık Vergisi Küresel Bir Dönüşüm: Dijital Hizmet Vergisi Otomasyon, Bilişsel Kapitalizm, Pandemi ve Devlet Maliyesi: Vatandaşlık Geliri Tartışmaları Kamu Harcama ve
6.6 EUR 13.2 EUR
 %  50
Muhasebe Araştırmaları İçin Uygulamalı Meta-Analiz
I. BÖLÜM - META-ANALİZ YÖNTEMİ II. BÖLÜM - MUHASEBE ALANINDA YAPILMIŞ META-ANALİZ ÇALIŞMALARI III. BÖLÜM - META-ANALİZ UYGULAMASI
4.13 EUR 8.25 EUR
 %  50
Muhasebe Organizasyon Pazarlama Anlayış, Tartışma ve Gelişmeler; Cilt 1- Muhasebe
The Effect of Accounting Information Systems on Companies Adoption of the International Financial Reporting Standards in Emerging Economies: The Case of Turkey Muhasebenin Teorisi ve Tarihi Gelişimi Muhasebe ve Denetimde Blok Zinciri Teknolojisinin Kullanımının Önündeki Engeller ve Potansiyel Uygulama Riskleri Muhasebede Hile: Meslek Mensupları Üzerine Bir Araştırma Muhasebe Meslek Mensuplarının Rol Belirsizliği ve İş Tatmini İlişkisinde Etik İklim ve Etik Tutumun Rolü Muhasebeci Perspektifinden E-Vergi Bey
8.25 EUR 16.5 EUR
 %  50
Muhasebe Organizasyon Pazarlama Anlayış, Tartışma ve Gelişmeler Cilt 2; Pazarlama-Organizasyon
Critical Theory and a Critical Approach to Marketing The Role of Brand Association Factors in Ensuring Brand Loyalty in the Online Environment Pazarlamanın Tanımı - Kapsamı ve Pazarlama Anlayışındaki Gelişmeler Pazarlamada Yaşanan Dijital Dönüşümler: Sosyal Medya Pazarlaması Sosyal Medya ve Gelecekte Dijital Pazarlama Siyasal Pazarlama Kapsamında Sosyal Paylaşım Sitelerinin AHP Yöntemiyle Değerlendirilmesi The Role of Internal Audit in the Social Media Audit Tüketim Bilinci, Değer ve Algılanan Tüketici Etki
8.25 EUR 16.5 EUR
 %  50
Multi Sportif Araştırmalar: 6 Farklı Yaklaşım
Yazar adı : Dr. Hulusi Böke, Dr. Şakir Tüfekçi, Dr. Mehmet Kartal, Dr. Yalın Aygün, Dr. Abdullah Doğan, Doktorant Burak Canpolat Bölüm 1 Beden Eğitimi ve Spor Öğretiminde Model Kullanılması Bölüm 2 Spor Turizmi Etkinliklerinin Ekonomik Çevresel ve Kültürel Etkileri Bölüm 3 Tarihsel Süreçte Paralimpik Yaz Oyunları Bölüm 4 Yeni Neslin Engelsiz Sporu: E-SPOR Bölüm 5 Ali Rıza Yalman'ın(Yalkın) Cenupta Türkmen Oymakları Eserindeki Geleneksel Spor ve Oyunlar Bölüm 6 Rekreasyonel Tüplü Dalış Macerası ve İyi Oluş
3.3 EUR 6.6 EUR
 %  50
Küresel Virüs Operasyonu
Günümüzde insanlığı etkileyen Covid-19 salgını, insan sağlığını olumsuz etkilemenin yanında, yaratacağı ekonomik sonuçlar itibariyle de yıkıcı etkileri içinde barındırmaktadır. Bu salgın, küresel ekonomik düzenin bozulması ve yeni bir sosyo-ekonomik düzenin kurulmasına sebep olacaktır. Ancak yeni düzenin insanlara ne getireceği henüz meçhul. * * * * * Dean Koontz'un The Eyes of Darkness (Karanlığın Gözleri) ismiyle 1981 yayımladığı bir kitap böyle bir kurguyu nasıl yapabiliyor. Wuhan-400 isimli bir virüs...
4.95 EUR 9.9 EUR
 %  50
Teoride İktisadi, Mali ve Finansal Uygulama ve Anlayışlar
Philips Eğrisi: Gelir Grupları İtibariyle Betimsel Bir Analiz Türkiye'de Siyasi İstikrar Ekonomi İlişkisi: 2002 Sonrasına Bir Bakış Türkiye'de Gelir Hareketliliği: Gelir Eşitsizliği ve Yoksulluk Üzerine Etkisi Covid-19 Salgınının Türkiye Ekonomisine Sektörel Etkileri Koronavirüs Salgın Krizinin Küresel Ekonomi ve Türkiye Ekonomisi Üzerindeki Etkileri İhracata Teşvikler Kapsamında Türkiye'nin Seçilmiş Ülkelerle Dış Ticaretinin Karşılaştırılması Ziye Gökalp ve Osmanlı - Türkiye İktisat Antropolojisinin Temell
8.42 EUR 16.83 EUR
 %  50
Gümüşsu Zamanı
Çocukların cesareti geleceği yeniden kurabilir! Çağdaş edebiyatımızın dikkati çeken isimlerinden çevirmen, yazar Saliha Nilüfer, çocukları geleceğin ıssız dünyasında gerçeküstü bir yolculuğa davet ediyor. Başka bir yaşam düzeninde, bambaşka bir gezegende, dış dünyayla bağlantısını koparmış bir şehirde yaşayan meraklı bir çocuğun izinde, insanın ve dünyanın geleceğine dair çarpıcı bir serüvene çıkarıyor. İnsan eliyle talan edilen doğal yaşamın ve yitirilen güzelliklerin izin
3.96 EUR 7.92 EUR
 %  50
Rüzgarlı Truva'nın Duvarları; Bir Heinrich Schliemann Biyografisi
19 yüzyıl Avrupa'sı olağanüstü hayat hikâyeleriyle doludur. Bir taraftan Victoria Çağı entelektüelleri, bir taraftan da Bismarck Prusya'sının bilimsel dinamizmi bugün yaşadığımız dünyaya bilimsel, teknolojik, kültürel bir imkânlar bütününü miras bırakmıştır. Bu uzun yüzyılda pek çok sanatçı, mucit ve kâşif birbirinden ilham almış, birbirini cesaretlendirmiştir. Truva'nın kâşifi olarak tanınan Heinrich Schliemann da bu sıradışı isimlerden biridir. Amerikalı yazar Marjorie E. Braymer son derece akıcı bir dill
7.43 EUR 14.85 EUR
 %  50
Düşünme Yıldızları; Holistik Eğitim Metodu
Eğitim, beynin idrak ve anlama gücünü yükseltme sanatıdır. Beyin dediğimiz cevher holografik bir yapıda işlediği için bizler de eğitimi bu yapıyla uyumlu holografik bir sistemle kurgulamak durumundayız. Düşünme Yıldızları böyle bir sistem sunuyor ve kurduğu alt yapıyla çocuk beynini çocuk ruhuyla uyumlu bütünsel düşünmeye hazırlıyor.
7.1 EUR 14.19 EUR
 %  50
Yer Değiller; Bir Üst Modernite Antropolojisine Giriş
Günümüz dünyasının somut gerçekliğinde yerler ve mekânlar, yerler ve yer-değiller birbirine karışmakta ve birbirinin içine girmektedir. Neresi olursa olsun bir yer yer-değile dönüşme ihtimalinden asla beri değildir. Yere geri dönmek, yer-değillerin müdaviminin (örneğin bir yörenin derinliklerinde ikinci bir konut hayalini kuran) sığınışıdır. Yerler ve yer-değiller onları betimlemeyi mümkün kılan kelimeler ve kavramlar gibi birbirine karşıttır (veya birbirini çağırmaktadır). Fransız etnolog ve antropolog Mar
3.96 EUR 7.92 EUR
 %  50
Film Okumak; Eleştirel Film Okumaya Giriş
Film okumak/eleştirmek yahut birleştirerek söyleyecek olursak eleştirel film okuması; bir filmin içerik ve biçim açısından temel odaklarının keşfedilmesi, çözümlenmesi, yönetmenin yöneldiği ufuk ve bu ufkun doğurduğu biçem yani üslubu ile ilişkisinin kurulması, böylece filmin neden değerli bir yapım olduğunun ya da olamadığının, 'film dili'nin merkeze alınarak ortaya konmasıdır. Bu kitap, sinema profesyonelleri kadar filmlerin anlam dünyasını derinlemesine kavramak isteyen tüm izleyiciler için bir bakış açı
5.94 EUR 11.88 EUR
 %  50
Dünya Siyasetinde Asya Pasifik
Dünya ilişkilerindeki en son akımları - tarihsel bağlamdan ödün vermeden - ele alan, Dünya Siyasetinde Asya Pasifik isimli kitabımızın bu baskısı özellikle son on yıldaki yeni gelişmeleri yansıtıyor. Bu baskıda bölgenin başlıca devlet aktörlerine odaklanıldı. Hindistan hakkında tamamen yeni bir kısım eklendi ve hem Rusya hem de Avustralya'nın kısımları büyük ölçüde genişletildi. Ayrıca, Tayvan ve Kore'yi içeren çatışmalar ile Güneydoğu Asya'daki uluslararası politikanın karmaşıklıkları gibi uluslararası k
11.39 EUR 22.77 EUR
 %  50
Yürütücü İşlevler
Evinizden çıkıp gitmeniz gereken bir yer olduğunu düşünün. Bu adrese daha önce gitmemişsiniz. Navigasyondan mesafeye bakıp ne kadar sürede varacağınızı hesaplıyorsunuz ve alternatif yollara bakıp sizin için en uygun yolu seçiyorsunuz. Uygun zamanda yola çıkıyorsunuz. Fakat yolun beklenmedik bir şekilde kapalı olduğunu görüyorsunuz. Hemen haritanızı açıp varacağınız adrese uygun alternatif bir yol bulup yola devam ediyorsunuz. Planladığınız zamanda gitmek istediğiniz yere varıyorsunuz. Gün içinde belki de sı
2.97 EUR 5.94 EUR
 %  50
Gönül Şelalesi
Duyguların, hayal ve düşüncelerin uyum içinde anlatıldığı dizeler bütünüdür şiir. Kesin bir tanımı yapılamamıştır. Edebiyatta isim yapmış şairler değişik tanımlarla anlatırlar şiir türünü. 18 yüzyılda şair sayısı pek çoğalmış. O devrin şairlerinden Sabit'in şöyle bir sözü var: Her kaldırım taşının altından bir şair çıkar. İnternet dünyasında edebiyat sitelerinin çoğalması ile bu cümle şimdi de geçerli. Bunun yanında şair olma özelliği taşıyan kişiler de şiirlerini tanıtacak ortam bulmuşlardır. Değerli arkad
4.95 EUR 9.9 EUR
Sıralama : Göster :
Toplam 1000 kayıt bulunmuştur Gösterilen 980-1000 / Aktif Sayfa : 50