Almanya içi kargo 3,-€25 eu üzeri ücretsiz. Avrupa için 9-€ 100 eu üzeri ücretsiz

Kitap Tanıtım Yazısı :
Eğitim sürecinin önemli ve ayrılmaz bir boyutunu oluşturan psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri, öğrencilerin rehberlik gereksinimlerini karşılamayı, onların kişisel gelişimlerini ve kendilerini gerçekleştirmelerini desteklemeyi amaçlayan psikolojik yardım hizmetleridir. Bu hizmetlertemeldeuzmanlıkbilgivebecerisigerektirenhizmetlerdir. Ancakeğitimkurumlarında bu hizmetlerinetkinbirşekildeyürütülebilmesiveamacınaulaşabilmesi, okulyöneticisiveöğretmenlerin de bu süreceaktifkatılımı ile mümkündür. Bunusağlamanınönemliaşamalarındanbiri de mesleğehazırlıkevresindekiöğretmenadaylarınarehberlikalanındauygunbiranlayış, bilgivebecerikazandırmaktır. Bu nedenle bu kitap, öncelikleöğretmenlikmeslekbilgisidersleriarasındayeralan Rehberlik dersivePsikolojikDanışmaverehberlikProgramındayeralan RehberlikvePsikolojikDanışmayaGiriş dersiiçinhazırlanmıştır.
Kitabın, öğretmenadaylarınarehberlikyeterliklerikazandırmasınınyanında, eğitimkurumlarındaçalışanpsikolojikdanışman, öğretmenveyöneticilere de katkısağlayacağıumulmaktadır. Ayrıca bu kitaptemeldebir ders kitabıolmasınınyanında, psikolojikdanışmaverehberlikalanıiçinönemlibirkaynakolmaözelliği de taşımaktadır.

Devamı
Format :Kitap
Barkod :9786051702711
Yayın Tarihi :2019-03-15
Yayın Dili :Türkçe
Baskı Sayısı :11.Baskı
Sayfa Sayısı :320
Kapak :Karton
Kağıt :2.Hamur
Boyut :160 X 240
Emeği Geçenler :
Yazar   : Mehmet Güven
Yazarın Diğer Eserleri
İlgili Eserler