Tasavvuf edebiyatı ve tasavvuf araştırmaları dendiği vakit akıllara genellikle tabakatlar ve
tezkireler gelir. Kadim kültürümüzün mihenk taşlarından olan bu gibi birincil eserlerin yanında
ise günümüzde tasavvuf araştırmacıları tarafından belli başlı konular ve isimler hakkında
yazılmış incelemeler mevcuttur. Bu incelemelerin ortak noktası ise ekseriyetle, bir ismin belirli
bir özelliğine ya da belirli bir kavram üzerine eğilmeleridir. İşte bu noktada Cengiz
Gündoğdu'nun Hacı Bektâş-ı Velî ve Kâmil İnsan-Fâzıl Toplum Paradigması isimli kapsamlı
çalışması muadillerinden ayrışıyor.
- Hacı Bektâş-ı Velî Hazretleri kimdir, kendisine ait olan ve atfedilen eserler ile bu eserlerin
mahiyeti nedir?
- İslam ve Anadolu tasavvuf tarihinde Hacı Bektâş-ı Velî'nin konumu ve önemi nedir?
Anadolu'nun Türk-İslam kültürünün oluşumundaki etkisi nasıldır?
- Hacı Bektâş-ı Velî ismi günümüzde bazı siyasî meselelere konu edilip o manevî bağlamından
koparılmaya çalışılarak belirli odaklara nispet edilmeye çalışılmaktadır. Hacı Bektâş
Hazretlerinin önce insanı eğitmekle başlayıp sonra insancıl, bütüncül ve aşkın bir toplum
oluşumuna giden asıl öğretisinin düsturları nelerdir?

Devamı
Format :Kitap
Barkod :9786257949064
Yayın Tarihi :2020-08-12
Yayın Dili :Türkçe
Baskı Sayısı :1.Baskı
Sayfa Sayısı :448
Kapak :Karton
Kağıt :Kitap kağıdı
Boyut :135 X 210
Emeği Geçenler :
Yazar   : Cengiz Gündoğdu
İlgili Eserler