Almanya içi kargo 3,-€25 eu üzeri ücretsiz. Avrupa için 9-€ 100 eu üzeri ücretsiz

Bu kitapta kültürün kariyer psikolojik danışmanlığı sürecindeki rolü temel alınmıştır. Kitap iki bölümden oluşmaktadır. Kariyer psikolojik danışmanlığında kültürel çeşitlilik olarak isimlendirilen ilk kısımda kariyer psikolojik danışmanlığı üç bölümde ele alınmıştır. İlk bölümde tarihsel süreçte kariyer gelişim kuramlarının seyrine ve son yıllarda özellikle kültürel çeşitliliği içinde barındıran güncel kariyer gelişim kuramlarına yer verilmiştir. İkinci bölümde ruh sağlığı uzmanlarının güncel rollerinden kabul edilen hak savunuculuğu ve sosyal adalet yeterlikleri kariyer psikolojik danışmanlığı bağlamında irdelenmiştir. Üçüncü bölümde çokkültürlü kariyer psikolojik danışmanlığının tüm aşamaları ele alınmış, kariyer psikolojik danışmanlığı sürecinde kullanılacak müdahale yöntemlerine ve çokkültürlü kariyer psikolojik danışmanlığında etik konulara yer verilmiştir.

Kitabın ikinci kısmı dezavantajlı gruplara ayrılmıştır. Bu kısmın ilk bölümünde dezavantajlı olarak tanımlanan gruplar ve bu grupların özellikle kariyer gelişim süreçlerinde yaşadıkları sorunlar ele alınmıştır. Alanyazın doğrultusunda dezavantajlı olarak kabul edilen gruplardan kadınlar, LGBTİ+ bireyler, göçmen ve mülteci bireyler, farklı etnik kökene mensup bireyler, yaşlı bireyler ve engelli bireylerle kariyer psikolojik danışmanlığı kitabın geri kalan bölümlerini oluşturmuştur. Her bir bölümde ilgili grubun kariyer gelişim süreçleri irdelenmiş, kariyer gelişim süreçlerini etkileyen faktörler tartışılmış ve psikolojik danışmanlara kariyer psikolojik danışmanlığı sürecine ilişkin birtakım öneriler sunulmuştur.

Devamı
Format :Kitap
Barkod :9786257880923
Yayın Tarihi :2021-08-24
Baskı Sayısı :1.Baskı
Sayfa Sayısı :256
Boyut :160 X 235
Emeği Geçenler :
Yazar   : Dilek Yelda Kağnıcı
Yazarın Diğer Eserleri
İlgili Eserler